dla rozwoju Mazowsza

Projekt pod nazwą:
"e-Wołomin - rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą"
Beneficjent: Gmina Wołomin
Wartość projektu: 946 570,39 zł
Wartość dofinansowania: 804 584,83 zł


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu .Portal Miejski: wolomin.org
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta z ESP: wolomin.eboi.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: wolomin.bip.net.pl
Portal Edukacyjny: edu.wolomin.org


Zrealizowany w w okresie: 10.08.2007 roku - 29.04.2011 roku, projekt: "e-Wołomin - rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą", ma na celu zwiększenie jakości i dostępności usług publicznych. Wdrożenie kompleksowego systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej umożliwia obywatelom składanie w Urzędzie wniosków oraz załatwianie spraw i odbieranie decyzji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności składania osobistych wizyt w Urzędzie. Wdrożenie Podsystemu Zarządzania Edukacją umożliwia zbudowanie kompleksowej, przejrzystej i spójnej bazy danych związanych z zarządzaniem oświatą w Gminie. W skład podsystemu wchodzą moduły e-Dzienniczka i e-Wywiadówki, umożliwiające wymianę informacji pomiędzy kadrą dydaktyczną, a rodzicami i uczniami. Laboratorium multimedialne umożliwia tworzenie treści multimedialnych w celach informacyjnych i promocyjnych, a przez to wspiera efektywną komunikację z obywatelami. Uzupełnieniem zakresu projektu jest stworzony kompleksowy portal internetowy będący podstawą dla pozostałych modułów, oraz miejscem publikacji zróżnicowanych treści.

Gmina Wołomin - Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin
tel: (22) 763 30 00, fax: (22) 763 30 66
web: www.wolomin.org, email: um@wolomin.org


wolomin.org - Centrum Informacji i Usług
Gmina Wołomin - Urząd Miejski w Wołominie